Varmt välkommen till Härjedalspartiets officiella webbplats!

Nu kan du betala medlemsavgiften 150:- med Swish! 123-067 62 13


Med våra två mandat jobbar vi oförtrutet vidare för Härjedalens bästa.

I inläggen här på vår webbplats kan du se vad vi före valet svarade på frågor från media, skolelever, valkompass och nätverk. Vi hoppas vi uppfyller dina förväntningar på oss under denna mandatperiod.

Härjedalspartiet vill skapa goda livsvillkor för härjedalingarna, förankrade i landskapets traditioner och med visioner för framtiden. För att nå dit måste medborgarna ges möjlighet att delta i beslut som rör livet och vardagen i Härjedalen. Här ska vi ha lokal demokrati, alla ska ha lika villkor och härjedalingarna ska bestämma över sin bygds utveckling.

När de gäller allas lika rättigheter och likhet inför lagen, så är det bara Härjedalspartiet som tar strid för att alla som bor i Härjedalen ska ha samma rättigheter – oberoende av etnicitet. Det gäller såväl näringsverksamhet som jakt, fiske och all annan användning av statens marker i Härjedalen, de ska kunna nyttjas av alla på samma villkor.
Snart har alla gamla lokala namn på våra fjäll bytts till samiska, fjällbondekulturen får stryka på foten för det samiska. Deras positioner flyttas fram hela tiden och vår egen historia förvanskas med hjälp av stat och kommun.
Fjällböndernas historia suddas ut, och när sista fäbodvallen har ruttnat ner är vår historia borta. Rennäringen konkurrerar med våra övriga näringar, turism, jord skog, dock inte på lika villkor. 

Vi som sitter i kommunens styrelser och olika utskott får rasistkortet under näsan titt som tätt.
Vi får höra från många håll att vårt partiprogram är bra, du kan läsa det under fliken ”Partiprogram” .
När vi träffar lokalbefolkningen får vi ofta höra att Härjedalspartiet är det enda partiet som driver dessa frågor. Men vi känner inte riktigt att vi har stödet fullt ut, när man inte vill ställa upp bakom oss offentligt pga risken för rasiststämpeln.
Vi tackar för telefonsamtal, meddelanden och det stöd vi trots allt känner.
Men vi vill ha support så vi orkar kämpa vidare med de viktiga frågorna.
Stöd oss gärna med ett medlemskap i Härjedalspartiet, det kostar bara 150 kr. Det är inga åtaganden, vi kräver inte något men mottar tacksamt ditt engagemang! Ert stöd är av stor betydelse för att vi ska orka kämpa vidare för allas lika rättigheter i Härjedalen.

//P-A Tapper

Du når oss enklast vi mejl info@harjedalspartiet.org eller telefon till vår ordförande P-A 0702-24 29 56.
Se även styrelsen.

Härjedalspartiet vill arbeta för att det ska finnas en bonde i varje by. Utan betande boskap och slåtter så försvinner det öppna landskapet snabbt.
Sly och buskar tar över på de tidigare öppna och artrika marker som har brukats av många generationer fjällbönder i Härjedalen.
Härjedalspartiet gratulerar rennäringen till en lyckad strategi för att ta över privata marker. Detta med hjälp och stöd från staten.
Härjedalspartiet vill se förändringar! All statlig mark ska förvaltas, på lika villkor, av alla de som lever och verkar inom området.