2023-03-31 Härjedalspartiet har skickat in våra synpunkter på region Jämtland Härjedalens förslag till kulturplan för 2024-2027.

2022-11-21 Motion Att Härjedalens kommun ska ändra sin beskrivning av samisk förvaltningskommun och samiskt förvaltningsområde så den följer lagen vilket är att kommunen ingår i förvaltningsområdet för det samiska språket.

2021-12-15 Reservation KS 2021-12-15 Punkt 20 ”the Funäs Festival”

2021-04-30 Härjedalspartiets eget remissvar på skogsutredningen
Här finns utredningens 1200 sidor i tre delar att ladda ner som .pdf  https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/11/sou-202073/

2021-04-19 Skrivelse till Marie B Hagsgård Europarådet: Uppföljande frågor med anledning av föredragningen i KS 2021-03-17 angående minoritetslagstiftningens grundskydd. Svaret från Marie B Hagsgård bifogas i dokumentet.
2021-03-17 Här finns presentationen ”Minoritetslagens grundskydd, med konkreta exempel” som Marie B. Hagsgård, Ordförande i Europarådets oberoende Expertkommitté föredrog för kommunen den 17 mars 2021.

2020-01-03 Interpellation anställningar till kommunalrådet L-G Nordlander

2020-09-28 Kommunfullmäktige
Jag rekommenderar er att ta del av punkterna 5. 6. 16. 21. 22. 23 och 44 om ni inte orkar med hela kommunfullmäktige. kommunfullmäktige är uppdelat i två länkar så punkt 44 är i den senare delen. / Olle

2020-08-03 Skrivelse till CBD’s sekretariat i Montreal angående att Sverige inte lever upp till sitt åtagande om biologisk mångfald och kulturers bevarande.  Engelsk version.

2020-06-22 Kommunfullmäktige
Översiktsplanen behandlas under punkt 26. Rekommenderar även punkt 7, 10 och 12.