På vårt ordinarie årsmöte som genomfördes digitalt 2024-02-17 valdes följande styrelse:

Ordförande ordforande@harjedalspartiet.org
Per-Anders Tapper, Tännäs
per-anders.tapper@harjedalspartiet.org
0702-24 29 56

Vice ordförande viceordforande@harjedalspartiet.org
Jon Wagenius, Funäsdalen
070-3730966

Kassör ekonomi@harjedalspartiet.org
Olle Larsson, Ränningsvallen
olle.larsson@harjedalspartiet.org
0706-92 22 64

Övriga ledamöter:
Nils-Olof Friberg
Tommy Lindstedt
Mats Lagerman

Sekreterare utanför styrelsen och Webbansvarig:
Tjern Inga Wall, Särna
sekreterare@harjedalspartiet.org
webmaster@harjedalspartiet.org